"Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach"

W projekcie "Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach" zostały przygotowane narzędzia, z których mogą korzystać przedsiębiorcy.

Są to:

 - Self-audyt - możliwość przeprowadzenia samodzielnego, uproszczonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, które umożliwia inwentaryzację budynków oraz urządzeń, a także oszacowanie, w których urządzeniach istnieje największy potencjał oszczędnościowy (przeprowadzane za pomocą listy pytań kontrolnych).

 - E-Doradca MŚP - zapewnia pomoc w obszarze efektywności energetycznej dzięki metodzie case based reasoning i stanowi bazę artykułów o różnorodnych zagadnieniach z tematyki efektywności energetycznej i zarządzania energią, a także analizę konkretnych rozwiązań na bazie rzeczywistych przypadków.

Obydwa narzędzia są dostępne pod adresem:

https://audyt.kape.gov.pl/