„Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup samochodów w 2020 r.”

Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup samochodów w 2020 r.”

Gmina Łapsze Niżne pozyskała środki na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego średniego dla OSP Łapsze Wyżne w ramach programu: „Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup samochodów w 2020 r.”

Dotacja stanowi zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa Małopolskiego, z przeznaczeniem na zakup lub remont samochodów pożarniczych i ratowniczo-gaśniczych realizowanych w 2020roku.

„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego”