Trzy krainy logo

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej w Łapszach Wyżnych

środa, Październik 4, 2017

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej w Łapszach Wyżnych

Dnia 29 września br. Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych wzięła udział w VII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Jest to akcja edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie. W tym roku do akcji zgłosiły się 3883 szkoły.

Najpierw w szkole trwały kilkudniowe przygotowania, podczas których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia w trakcie różnych zabaw, a momentem kulminacyjnym był dzień przeprowadzania egzaminów. Odbywał się on pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Nastąpiła więc zamiana ról – dzieci stały są egzaminatorami a dorośli – egzaminowanymi.

Patrole Egzaminacyjne składające się z egzaminatorów, którzy wcześniej zdali egzamin u koordynatora akcji, w czasie przerw międzylekcyjnych przeprowadzały w szkole egzaminy dla chętnych uczniów, nauczycieli i rodziców. Każdy, kto chciał zdać egzamin z tabliczki mnożenia – podchodził do stolika komisji i wyciągał z koszyka los egzaminacyjny. Osoby, które w tym dniu zdały egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia uzyskały tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia” oraz symboliczny certyfikat.

Patrol udał się również poza teren szkoły i odwiedził Księdza Proboszcza oraz miejscowy sklep spożywczy. Przypadkowo miał możliwość sprawdzenia znajomość tabliczki mnożenia Pana Listonosza.

Dzień ten miał na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapomnieć, mieli okazję nadrobić zaległości. Natomiast dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Back to Top