Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych z tytułem EkoSzkoły 2024!

piątek, Lipiec 5, 2024

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych z tytułem EkoSzkoły 2024!

EkoSzkoła to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę będą dzielić się pomysłami na kształtowanie ekologicznej świadomości młodego pokolenia. Honorowy patronat nad projektem sprawują: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Głos Nauczycielski, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Lasy Państwowe.

W obecnym roku szkolnym do udziału w projekcie zgłosiło się 567 placówek edukacyjnych z całej Polski, w tym przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, zespoły szkół, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz internaty i bursy szkolne. Po ocenie EkoRaportów przesłanych przez szkolnych koordynatorów projektu, placówki, które zrealizowały zadania projektowe, uzyskały tytuł EKOSZKOŁA 2024, EKOPRZEDSZKOLE 2024 i EKOPLACÓWKA 2024.

W czwartej edycji zaszczytny tytuł otrzymały 233 placówki, w tym Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych! W naszym województwie wyróżniono jedynie 15 placówek.

Projekt realizowany był przez cały rok szkolny, angażując niemalże wszystkich uczniów szkoły, a także dzieci z oddziałów przedszkolnych. W ramach projektu odbywały się konkursy, akcje ekologiczne, wystawy prac, warsztaty praktyczne, lekcje otwarte oraz wycieczki. Każda szkoła musiała zrealizować projekty w najważniejszych dla naszej planety obszarach tematycznych: czyste powietrze i woda, bioróżnorodność, ekologiczny transport, selektywna zbiórka śmieci, ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów i najważniejszy obszar- zieleń wokół nas. Mamy nadzieję, że dzięki takim projektom młodzi ludzie będą doceniać piękno otaczającej nas przyrody i będą czuć potrzebę ochrony jej zasobów.

Razem tworzymy ekologiczne jutro!