Strefa edukacyjno-rekreacyjna na pograniczu polsko-słowackim

Gmina Łapsze Niżne jako Partner Wiodący zakończyła realizację mikroprojektu pn.: "Utworzenie strefy edukacyjno-rekreacyjnejna pograniczu polsko-słowackim"  "Vytvorenie vzdelávacej a rekreačnej zóny na poľsko-slovenskom pohraničí„ w ramach: Osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020

 

 

 

 


Gmina Łapsze Niżne jako Partner Wiodący rozpoczęła realizację mikroprojektu pn.: "Utworzenie strefy edukacyjno-rekreacyjnejna pograniczu polsko-słowackim"  "Vytvorenie vzdelávacej a rekreačnej zóny na poľsko-slovenskom pohraničí„ w ramach: Osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020