Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Łapsze Niżne podpisała umowę dofinansującą zadanie pn.: „Remont drogi gminnej 362536K ul. Jana Kasprzyckiego w km od 0+000 do 0+270 w miejscowości Łapsze Niżne, Gmina Łapsze Nizne” które będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie wykonany remont odcinka drogi o długości 270 m w miejscowości Łapsze Niżne, termin wykonania zadania zaplanowany jest na 28.08.2023 r.

 

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji: 538 897,56 zł

Wartość dofinansowania: 296 393,00 zł

Wkład Własny Gminy Łapsze Niżne: 242 504,56 zł

Celem projektu jest remont drogi gminnej 362536K ul. Jana Kasprzyckiego w km od 0+000 do 0+270 w miejscowości Łapsze Niżne. Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej takich jak: nośność, liniowość, skuteczność odwodnienia, bezpieczeństwo ruchu oraz estetyka, znacząco podniesie jakoś korzystania z drogi gminnej przez mieszkańców oraz licznych turystów odwiedzających teren Gminy Łapsze Niżne.

Realizacja zadania obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

  1. rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej drogi gminnej,
  2. rozbiórkę istniejących warstw podbudowy z kruszywa mineralnego,
  3. wykonanie robót ziemnych korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi,
  4. wykonaniu profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi,
  5. wykonaniu wymiany ścieków betonowych,
  6. wykonaniu regulacji studni i włazów kanalizacyjnych w pasie drogowym,
  7. wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,
  8. wykonaniu górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego zagęszczonego mechanicznie,
  9. wykonaniu nowej nawierzchni jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno-asfaltowych,
  10. wykonaniu utwardzenia pobocza gruntowego z płyt betonowych ażurowych typu MEBA

„Stan przed realizacją zadania”

 

 

„Stan w trakcie realizacji zadania”