Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 


Remont drogi gminnej nr 362548K w miejscowości Łapsze Wyżne

Gmina Łapsze Niżne podpisała umowę na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pn.: „Remont drogi gminnej nr K362548, w km 0+000,00 do km 0+690,00 ul. Na Brzegu w Łapszach Wyżnych, gmina Łapsze Niżne”


Remont drogi gminnej nr K 362509 w miejscowości Kacwin

Gmina Łapsze Niżne podpisała umowę do finansującą zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr K 362509, ul. Jana Pawła II: na odcinku I – w km 0+000 do km 0+033; na odcinku II - w km od 0+430 - 0+470 (skrzyżowanie w km 0+451 z drogą gminną nr K 362511 ul. Szkolną);na odcinku III - w km 1+356 do km 1+582 w miejscowości Kacwin” które będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany remont drogi na odcinkach: skrzyżowania z drogą powiatową, skrzyżowania z ul. Szkolną oraz od skrzyżowania z ul. Śnieżną na odcinku o długości 226 m w miejscowości Kacwin, termin wykonania zadania zaplanowany jest na 02.06.2024 r.


Remont drogi gminnej 362536K w miejscowości Łapsze Niżne

Gmina Łapsze Niżne podpisała umowę dofinansującą zadanie pn.: „Remont drogi gminnej 362536K ul. Jana Kasprzyckiego w km od 0+000 do 0+270 w miejscowości Łapsze Niżne, Gmina Łapsze Nizne” które będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie wykonany remont odcinka drogi o  długości 270 m w miejscowości Łapsze Niżne, termin wykonania zadania zaplanowany jest na 28.08.2023 r.