Regulamin ankiety oferty turystycznej

Szanowni Państwo,
W związku z pierwszym spotkaniem dot. budowania oferty turystycznej w Gminie Łapsze Niżne, pojawiła się potrzeba stworzenia kompleksowej informacji dla turysty o naszej Gminie.

W najbliższych miesiącach Gmina Łapsze Niżne bezpłatnie zinwentaryzuje bazę turystyczną, a to oznacza, że osoby z branży turystyczno-usługowej mają możliwość umieszczenia za darmo reklamy swojego obiektu. W nadchodzącym roku 2018 Gmina Łapsze Niżne planuje wydać folder turystyczny zawierający kompleksowe informacje na temat bazy noclegowej, gastronomicznej i atrakcji w gminie, z których będą mogli korzystać turyści. Osoby zainteresowane, będą mogły zakupić na swój użytek nowy folder turystyczny wraz z mapą. Oprócz folderu zebrane informacje będą umieszczone na istniejącej stronie internetowej dedykowanej turystyce: www.turystyka.lapszenizne.pl .

Zapraszamy przedsiębiorców prowadzących usługi noclegowe, gastronomiczne i inne z branży okołoturystycznej (np. wypożyczalnie rowerów, sprzętu pływającego, sklepy, apteki, stacje paliw, itp.) oraz osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, tworzące produkty lokalne na sprzedaż do wypełnienia ankiety online.
Ankieta będzie dostępna od 1 września do 30 października 2017 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.lapszenizne.pl w dziale TURYSTYKA, albo na profilu Facebook:  https://www.facebook.com/LapszeNizne.Gmina

Ankietę można uzupełnić o zdjęcia. Można przesłać maksymalnie 4 zdjęcia o łącznej pojemności do 30 MB na adres mailowy: turystyka@lapszenizne.pl z dopiskiem w temacie: nazwa/imię i nazwisko usługodawcy oraz miejscowość (przykład: Pensjonat „Róża” – Łapsze Niżne).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych u Asystenta Wójta - Natalii Niemiec. Dane do kontaktu: tel.: e_mail: n.niemiec@lapszenizne.pl, tel.: 18 262 89 27.

REGULAMIN