Program Limba 2016

Modernizacja budynku remizy  OSP Niedzica – Zamek

W ramach programu „LIMBA”, gmina Łapsze Niżne otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotację w wysokości 88 132,00 zł na modernizację budynku remizy OSP w miejscowości Niedzica – Zamek. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych współpracujących z parkami narodowymi województwa małopolskiego. W przypadku remizy OSP Niedzica- Zamek jest to współpraca z Pienińskim Parkiem Narodowym. Dzięki dotacji  w zakresie inwestycji wykonane zostały następujące zadania: przygotowanie elewacji i dachu do termomodernizacji, wymiana stolarki zewnętrznej, termomodernizacja ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji cieplej wody użytkowej, instalacja fotowoltaiczna. Całkowita wartość planowanej inwestycji wynosi 177 tys. zł.