Pożegnanie Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Niedzicy

piątek, Czerwiec 29, 2018

W piątek 22 czerwca w Zasadniczej Szkole Zawodowej miało miejsce uroczyste pożegnanie uczniów klasy III. Absolwenci odebrali z rąk Pana Dyrektora świadectwa. W podzięce za trud pracy nauczycieli wręczyli kwiaty. Uczniowie klasy II, wraz z wychowawcą Panią Janiną Schlegel, przygotowali pożegnanie starszych koleżanek i kolegów, kierując do nich piękne słowa na zakończenie ważnego dla nich etapu życia. Na pamiątkę otrzymali też od nich upominki, które będą przypominać o wspólnie spędzonych chwilach. Ponadto wielu uczniów z klasy III otrzymało dyplomy za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, które wręczyła Pani Magdalena Dunajczan-Dolata.

Jako wychowawca uczniów klasy III kończących Zasadniczą Szkołę Zawodową w Niedzicy pragnę podziękować Pani Janinie Schlegel za pomoc w organizacji pożegnania absolwentów i Uczniom klasy II za zaangażowanie w przygotowaniu uroczystości.

Dziękuję również Rodzicom uczniów klasy III za przygotowanie poczęstunku dla całego Grona Pedagogicznego, które umiliło zakończenie roku szkolnego. Słowa podziękowania w szczególności kieruję do Pani Bożeny Majerczak – przewodniczącej Rady Rodziców ZSZ – za te trzy lata owocnej współpracy.

Gorące podziękowania kieruję do moich Uczniów, dla których po raz ostatni zadzwonił dzwonek. Mam nadzieję, że ten ostatni dzień, podobnie jak te ostatnie trzy lata, zapadną długo w Waszych sercach i pamięci.

Wychowawca

Dorota Magiera