Podatki

Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. zmianie uległy wszystkie formularze podatkowe składane przez podatników w przypadku nabycia, zbycia lub zmiany użytkowania gruntu, lasu bądź nieruchomości. Powyższe zmiany zostały wprowadzone następującymi aktami prawnymi:
1.    Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019.1104 z dnia 14.06.2019 r.)
2.    Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek  rolny (Dz. U. 2019.1105 z dnia 14.06.2019 r.)
3.    Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. 2019.1126 z dnia 17.06.2019 r.)


Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik 1 do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik 2 do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik 1 do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik 2 do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona INFORMACJA O LASACH

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik 1 do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik 2 do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik 3 do informacji o lasach - dane pozostałych podatników


Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników


Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona INFORMACJA O GRUNTACH

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik 1 do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik 2 do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik 3 do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników


Nowe formularze podatkowe dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/