Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. w tutejszym Urzędzie Gminy będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju, które zostały wystawione w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Hodowcy bydła, którzy będą chcieli otrzymać zwrot są zobowiązani dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, stosowną informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2020 rok.

Pieniądze wypłacane będą w dniach 29 - 30 kwietnia 2021 r. Więcej informacji uzyskać można na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Data: 
wtorek, luty 9, 2021