Trzy krainy logo

Związek Euroregion "Tatry" zaprasza na bezpłatne, jednodniowe szkolenia dotyczące zasad aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo, w związku z trwającym trzecim naborem wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura" (informacja o trzecim naborze dostępna na naszej stronie internetowej: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/ogloszenia-i-wyniki-naborow), Związek Euroregion "Tatry"  zaprasza na bezpłatne, jednodniowe  szkolenia dotyczące zasad aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w następujących terminach:

1.       11.03.2019 r. w Nowym Sączu (Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33);

2.       12.03.2019 r. w Wysowej-Zdrój (Uzdrowisko Wysowa nad Parkiem, 38-316 Wysowa 95);

3.       15.03.2019 r. w Nowym Targu (Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2).

Szkolenia adresowane są do potencjalnych wnioskodawców z obszaru wsparcia Programu tj. z terenu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego (z wyłączeniem gminy Pcim), nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, chrzanowskiego i olkuskiego oraz miasta na prawach powiatu Nowy Sącz.

W załączeniu przesyłam ramowy program szkolenia oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa. Pisemne zgłoszenia udziału w szkoleniu należy przesyłać w terminie  do dnia 08.03.2019 r. do godz. 15.00  pocztą elektroniczną na adres e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu . Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność  zgłoszenia.

Data: 
poniedziałek, Marzec 4, 2019