Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji

pn.: „Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego”

Data: 
czwartek, Styczeń 24, 2019