XVIII Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne

W dniu 2 czerwca  (wtorek) o godzinie 11:00 w sali Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Niżnych, odbędzie się  XVIII Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne.

Zobacz porządek obrad w BIP Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych pod adresem www.bip.malopolska.pl/uglapszenizne w zakładce Rada Gminy > Sesje Rady 

Poniżej link bezpośredni do ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Rada Gminy => Sesje Rady  => 2018-2023 => XVIII Sesja Rady Gminy 

Przypominamy, iż w debacie nad raportem o stanie gminy, która będzie miała miejsce podczas w/w sesji mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ustawie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (dotyczy gmin do 20 000 mieszkańców). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja( tj. 26 czerwca 2019r.), podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.  

 

Data: 
poniedziałek, Maj 25, 2020
Back to Top