Wsparcie dla Przedsiębiorców w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Od 4 maja 2020 r.  rozpoczyna się nabór wniosków dla Przedsiębiorców chcących skorzystać z pomocy w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Wsparcie finansowe w postaci Bonów Rekompensacyjnych można będzie przeznaczyć  na pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy  - nie muszą być związane z finansowaniem etatów. Poziom dofinansowania wynosi 100%. Wielkość wsparcia uzależniona jest od zadeklarowanych do utrzymania miejsc pracy. Bon Rekompensacyjny, na każdy zadeklarowany do utrzymania pełny etat, to 9 tys. zł.

Wsparcie jest przeznaczone dla Przedsiębiorców, którzy w momencie składania wniosku mają zatrudnionych od 1 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. O grant mogą aplikować podmioty, których obroty w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%, w związku sytuacją epidemiologiczną.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy będzie prowadzony przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w formie on-line, poprzez generator wniosków udostępniony od 4 maja 2020 r. na dedykowanej stronie: www.tarcza.malopolska.pl. Wnioski będzie można składać od 7 maja  2020 r. do 30 października 2020 r. lub do osiągnięcia 130% alokacji.

Specjaliści Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod nr telefonu:
• 459 381 444;
• 459 381 445;
• 459 381 443;
• 579 938 707;
oraz pod nr stacjonarnym: (12) 376 91 90.

Informację na temat Bonów Rekompensacyjnych można również uzyskać mailowo: info@mcp.malopolska.pl.

Zasady udzielania bonów rekompensacyjnych - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Stan na dzień 29.04.2020 KLIKNIJ

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Najczęćciej zadawanie pytania - KLIKNIJ     

Małopolska Tarcza Antykryzysowa  - infolinia 12 616 06 16                                                                                                                                                                           

Pomoc finansowa w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej jest udzielana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Data: 
czwartek, Kwiecień 30, 2020