Trzy krainy logo

Wójt Gminy Łapsze Niżne podaje do publicznej wiadmomości

wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Łapsze Niżne przeznaczonej do wynajmy w miejscowości Frydman

 

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadowmości

wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Łapsze Niżne

przeznaczonej do wynajmu w miejscowości Frydman

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,1495980,wykaz-nieruchomosci-be...

Data: 
piątek, Wrzesień 21, 2018