WNIOSEK O ZAKUP KOŃCOWY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Szanowni mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że Gmina Łapsze Niżne od dnia 09.05.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. będzie przyjmować wnioski o zakup końcowy paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych.

Sprzedaż końcowa będzie polegała na wyprzedaniu dostarczonego na teren gminy węgla, nie sprzedanego w ramach sprzedaży preferencyjnej. Na dzień dzisiejszy gmina dysponuje:

- 135 tonami sortymentu groszek Marcel o uziarnieniu 8 – 40 mm oraz

- 17 tonami kostki Piast Ziemowit

- 20 tonami orzecha Piast Ziemowit

W związku ze zmianą przepisów węgiel mogą nabyć bez limitu ilościowego zarówno mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne, jak również mieszkańcy innych gmin w Polsce, po okazaniu zaświadczenia z OPS stwierdzającego uprawnienie do otrzymania zasiłku węglowego.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości paliwa przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Nie ma możliwości domówienia większej ilości węgla bądź innych sortymentów niż te, które znajdują się obecnie na składach na terenie gminy.

Cena nie ulega zmianie – będzie to nadal 1900 zł brutto za 1 tonę.

Dodatkowo informujemy, iż osoby które zostały pozytywnie zweryfikowane w ramach 2 tury zakupu preferencyjnego węgla, mają czas na odbiór zamówionego opału do dnia 19 maja 2023 r. Nie odebranie opału we wskazanym terminie zostanie uznane jako rezygnacja z zakupu a zamówiony węgiel zostanie sprzedany na warunkach sprzedaży końcowej.

  WNIOSEK O ZAKUP KOŃCOWY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

Data: 
wtorek, Maj 9, 2023