Trzy krainy logo

Ważna informacja dla rolników

Inspekcja Weterynaryjna przypomina posiadaczom zwierząt gospodarskich o obowiązku dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Poniżej zamieszczono komunikat oraz Spis stanu stada.

Data: 
czwartek, Grudzień 7, 2017
Back to Top