Urząd Statystyczny w Krakowie uprzejmie informuję, że w 2019 roku będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe.