SZCZEPIONKI PRZECIW COVID-19

Komunikat Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych:

SPGOZ w Łapszach Niżnych będzie realizował szczepienia przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Sczepień.

Szczepienia rozpoczynają się od 25 stycznia 2021 r..

SPOSOBY REJESTRACJI

Rejestracja możliwa jest poprzez:
- bezpłatną, ogólnokrajową infolinię 989,
- stronę www.pacjent.gov.pl (jeżeli posiadasz profil zaufany) lub
- bezpośrednio w ośrodku zdrowia, nasz numer telefonu w Łapszach Niżnych: 18 546 11 09

Frydman nie prowadzi rejestracji na szczepienia!

HARMONOGRAM REJESTRACJI

- Od 15 stycznia br. rejestrujemy osoby, które ukończyły 80 lat
- Od 22 stycznia rejestrujemy osoby, które ukończyły 70 lat

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej www.spgozln.pl

Data: 
czwartek, Styczeń 14, 2021