Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Więcej na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych

lub stronie: Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

 

Data: 
piątek, Październik 25, 2019