Trzy krainy logo

Spotkanie dla grupy defaworyzowanej oraz szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SPISZ-PODHALE informuje o spotkaniu oraz szkoleniu.

Data: 
piątek, Styczeń 4, 2019
Back to Top