Spotkania z Mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne - relacja

W dniu 18 i 19 września 2023 r. w miejscowościach Łapszanka oraz Frydman obyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy Łapsze Niżne dotyczące przeciwdziałania przyczynom przestępczości, przemocy domowej oraz terapii uzależnień.Podczas wydarzeń mieliśmy przyjemność gościć osoby, które na co dzień spotykają się problemami będącymi przedmiotem spotkań:

- Pana asp. Wojciecha Sukiennika z Posterunku Policji w Łapszach Niżnych;

- Panią Alinę Galicę - Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy domowej z Ośrodka Pomocy w Łapszach Niżnych;

- oraz Panią Alicję Zygmuntowicz - terapeutę ds. uzależnień.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem głównie wśród młodzieży szkolnej z pobliskich szkół. Padły odpowiedzi na pytania dotyczące skutków przestępstw oraz  zastosowania obowiązującego prawa. Uczestnicy dowiedzieli się jak skutecznie walczyć z przemocą domową i uzależnieniami oraz  gdzie szukać pomocy. Oprócz ciekawych wykładów uczestnicy mieli możłiwość skorzystania z dostępnych w kąciku profilaktycznym tzw. alkogogli i narkogogli, ukazującym jak wygląda świat oczami osoby uzależnionej.

Bardzo dziękujemy prowadzącym za przekazaną wiedzę i doświadczenie. Z pewnością okaże się ona przydatna  zwłaszcza młodzieży, która już niedługo będzie wkraczać w dorosłe życie. Problem przemocy, uzależnień i skutków przestępstw powinien być poruszany nie po to by wzbudzać strach, ale po to by zwiększać świadomość – w szczególności ludzi młodych, którzy często nie zauważają gdzie zaciera się cienka granica między  tzw. pozorną  „dorą zabawą” a przestępstwem czy uzależnieniem.

Oby odbyte spotkania były dla nas wszystkich lekcją wartą zapamiętania i impulsem do podejmowania właściwych działań i wyborów.

Serdecznie dziękujemy członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Łapszance oraz Koła Gospodń Wiejskich "Frydmanianki" za przygotowanie pysznych przekąsek dla wszytskich uczestników.

                                  

Zadanie pn. "Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości - spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne"

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

ŁAPSZANKA - 18.09.2023 

 

 

FRYDMAN - 19.09.2023 

 

 

Data: 
środa, Wrzesień 20, 2023