Rusza narodowy program szczepień ochronnych

W Gminie Łapsze Niżne punktem szczepień będzie Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych.

Rejestracja pacjentów powyżej 80 roku życia do w/w szczepień, odbywa się od 15 stycznia 2021 r., a od  22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.

Rejestracja odbywa się pod numerem telefonu:

  • 18 546 11 09

w godzinach funkcjonowania Ośrodka Zdrowia.

Gmina Łapsze Niżne będzie organizować transport do punktu szczepień dla mieszkańców Gminy:

  • będącymi osobami niepełnosprawnymi, tj. posiadającymi aktualne orzeczenie   o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio
    I grupę z w/w schorzeniami,
  • osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu szczepień (czyli dla osób  starszych  niemających możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Zgłoszenia potrzeb transportowych przez uprawnionych mieszkańców Gminy przyjmowane będą w trakcie rejestracji do szczepienia pod w/w numerem telefonu  Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych.

Osoby posiadające uprawnienia do przewozu będą składały „Oświadczenie o braku możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień”.

Zaleca się, aby osoby udające się do szczepienia dysponowały:

  • aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupą z w/w schorzeniami.
Data: 
środa, Styczeń 20, 2021