Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz działań na rzecz mniejszości narodowych w 2022 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity dz. U. Z  2020 r. Poz. 1057 ze zm.) Ogłasza się rozstrzygnięcie  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz działań na rzecz mniejszości narodowych w 2022 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu nr w.0050.1.1.2022 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 3 stycznia 2022 roku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Data: 
środa, Styczeń 5, 2022