Trzy krainy logo

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz działań na rzecz mniejszości narodowych w 2019 r

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 450 ze zm.) ogłasza się rozstrzygnięcie  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz działań na rzecz mniejszości narodowych  w 2019 roku.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Nr W.0050.1.2.2019 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 10 stycznia 2019 roku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

 

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,313520,2019.html

Data: 
czwartek, Styczeń 10, 2019
Back to Top