Reklamacja uszkodzonych pojemników na zmieszane odpady komunalne

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotyczące sposobu zgłaszania reklamacji w kwestii uszkodzonych pojemników na zmieszane odpady komunalne

Treść oświadczenia