Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie - Zaprasza

na II spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowywanego Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 w Niedzicy.

Data: 
poniedziałek, Wrzesień 28, 2020