Przypominamy właścicielom nieruchomości niezamieszkałych o zawarciu indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych

Wójt Gminy Łapsze Niżne przypomina właścicielom nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, (tj. m.in. właściciele agroturystyk, działalności, przedsiębiorcy wytwarzający odpady komunalne, kierujący instytucjami kultury, oświaty lub zdrowia) o zawarciu indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne, tj.:

Firma Empol - tel: (18) 26-26-333
Firma Strama Eko – tel: 607-500-231

Dodatkowo, należy złożyć w Zespole Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne deklarację zerową o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Łapsze Niżne do dnia 31.12.2020 r. Więcej informacji w powyższej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu:

(18) 26 59 023, 790 348 671

Data: 
wtorek, Styczeń 5, 2021