Trzy krainy logo

Projekt pn. „Eksperci programowania w podregionie nowotarskim”

Gmina Łapsze Niżne otrzymała zaproszenie do projektu, którego liderem jest Wyższa Szkoła Humanitas (WSH) z Sosnowca.

Gmina Łapsze Niżne w 2016 r. otrzymała zaproszenie do projektu, którego liderem ( wnioskodawcą) jest Wyższa Szkoła Humanitas (WSH) z Sosnowca. Szkoła współpracując  z gminami  należącymi do danego NUTS złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa, działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

W projekcie grupą docelową są nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych.

Cel programu to zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz umiejętności podstaw programowania uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, na terenie gmin wiejskich i miejsko – wiejskich, rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej umożliwiających prowadzenie tzw. zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas   1-3 szkoły podstawowej, a dalszej perspektywie również do prowadzenia nauki programowania w ramach kształcenia zintegrowanego, co pozwoli na utrzymanie trwałości efektów interwencji.

Wyższa Szkoła Humanitas z Sosnowca otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację 7 projektów z zakresu programowania cyfrowego. W projektach weźmie udział ponad 827 nauczycieli oraz 11 500 uczniów szkół podstawowych z województw:  śląskiego, małopolskiego i lubelskiego.

W grupie dofinansowanych wniosków znalazł się także projekt pn. „Eksperci programowania  w podregionie nowotarskim”,  skierowany do nauczycieli i uczniów z Gminy Łapsze Niżne.  

Do ww. projektu zostali zgłoszeni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z 7 szkół podstawowych  z terenu gminy  oraz uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2017 roku od fazy przygotowawczej, natomiast szkolenia dla nauczycieli w  gminie rozpoczną się w połowie listopada 2017 roku.

Data: 
środa, Październik 25, 2017
Back to Top