Program Wspierania Rodziny dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2024-2026 - ankiety

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych  przystępuje do opracowania Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2024-2026.

Ankieta ma na celu anonimowe zdiagnozowanie sytuacji rodzin  w gminie, aby gminny  program wspierania rodziny odpowiadał  na realne problemy lokalnej społeczności.
Głównym założeniem programów  jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin z terenu gminy.

Wypełnione ankiety można składać na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych, do sekretariatów szkół z terenu gminy oraz podczas planowanych na marzec zebrań wiejskich z udziałem Wójta Gminy Łapsze Niżne.

Ankiety są zbierane do końca marca

ANKIETA

 

Data: 
piątek, luty 24, 2023