Trzy krainy logo

Profilaktyka I Rehabilitacja Osób Z Dysfunkcjami Narządu Ruchu

projekt realizowany przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu

Szanowni Państwo,

Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą: „Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w związku z tym  zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji o projekcie na Państwa stronach internetowych. Plakaty promujące zostaną do Państwa dostarczone w najbliższym czasie. 

Projekt obejmuje: Profilaktykę i rehabilitację osób z dysfunkcjami narządów ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego. Uczestnicy projektu z grupy docelowej skorzystają z porad lekarskich, fizjoterapeutycznych, usprawniania pod nadzorem zespołu rehabilitacyjnego oraz z działań edukacyjnych i prozdrowotnych. Grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe na terenie powiatu nowotarskiego.

Okres realizacji: 1.08.2018-31.07.2021

Warunki kwalifikacji:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenie odpowiedniej dokumentacji przebiegu schorzenia

Do programu kwalifikują się:

- osoby w wieku aktywności zawodowej dotknięte dysfunkcją układu ruchu

- które złożą formularz zgłoszeniowy wraz z kompletną dokumentacją przebiegu schorzenia w Rejestracji Zakładu Fizjoterapii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 w godzinach 7-17 od poniedziałku do piątku, tel. 182633521

- które akceptują warunki uczestnictwa w projekcie (cykl rehabilitacji trwa 4 tygodnie, 3 razy w tygodniu po 2h poprzedzony udziałem w programie edukacyjnym – 1 spotkanie po 2h)

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Do formularza należy obowiązkowo załączyć:

               - kserokopie wyników badania obrazowego Rtg nie starsze niż 3 lata

- w przypadku nieurazowych obrzęków i bólów stawów kończyn dolnych i górnych: morfologię, OB,   CRP, latex, kwas moczowy wydanych nie później niż miesiąc wstecz.

Dodatkowo można załączyć:

- kserokopie wyników badań obrazowych ( TK, MR, USG) i neurofizjologicznych (EMG) nie starsze niż 3 lata

- kserokopie zaświadczenia lekarskie potwierdzające jednostkę chorobową dotyczącą układu ruchu

UWAGA! Skierowanie od lekarza rodzinnego nie jest wymagane

Pozdrawiam serdecznie

Anna Gajda
Inspektor

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 

w Nowym Targu
18/2633013
a.gajda@pszs.eu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
NIP: 735-21-78-657, KRS: 0000002479

 

Data: 
środa, Sierpień 1, 2018
Back to Top