Trzy krainy logo

Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale

W 2017 roku LGD Spisz – Podhale przeprowadziło nabory wniosków w zakresie: