Trzy krainy logo

Ostrzeżenie meteorologiczne - Silny Wiatr

OSTRZEŻENIE METEO

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 106

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar

województwo małopolskie – subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 13.09.2017 do godz. 06:00 dnia 14.09.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h                 do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny

Piotr Ramza

Godzina i data wydania

godz. 07:00 dnia 13.09.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 malopolskie. poludniowy od 12:00/13.09 do 06:00/14.09.2017 prędkość do 40 km/h, porywy do 80 km/h, SW

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny wiatr od południa 13.09 do rana 14.09, prędkość w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy                   z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej                  z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Data: 
środa, Wrzesień 13, 2017
Back to Top