Trzy krainy logo

Ostrzeżenie meteorologiczne - Intenswyne opady deszczu

OSTRZEŻENIE METEO

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 108

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/2

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 22:00 dnia 20.09.2017 do godz. 08:00 dnia 22.09.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W pierwszym okresie, do godz. 08:00 dnia 21.09. prognozowana suma opadów od 25 mm do 35 mm.

Podczas kolejnej doby prognozowana suma opadów od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm.

Największe  natężenie opadów przewidywane jest w południowej połowie               województwa.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Prognozowane sumy opadow określono z uwzględnieniem podziału                    czasowego na doby hydrologiczne.

Dyżurny

Michał Solarz

Godzina i data wydania

godz. 06:58 dnia 20.09.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 małopolskie od 22:00/20.09 do 08:00/22.09.2017 opady od 60 mm do 80 mm, lokalnie do 90 mm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Data: 
środa, Wrzesień 20, 2017
Back to Top