OSTRZEŻENIE - kierowane do uczestników projektu OZE

W związku z pojawiającymi się sygnałami o telefonach oraz bezpośrednich wizytach osób z prywatnych firm zajmujących się montażem odnawialnych źródeł energii (instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów) informujemy, iż działają one bez porozumienia z gminą i podają nieprawdziwe informacje związane z realizacją gminnego projektu.

Należy pamiętać, aby w żadnym wypadku nie wpłacać pieniędzy wskazanym osobom. Uzupełnienie wpłaty na poczet wkładu własnego, zgodnie z zawartą umową nastąpi dopiero na wezwanie skierowane do mieszkańca bezpośrednio z gminy, w której montowana będzie dana instalacja. Dodatkowo, wpłata wnoszona będzie na rachunek bankowy wskazany w zawartej z mieszkańcem umowie.

Przypominamy uczestnikom projektu montażu OZE, że jest on w trakcie realizacji. Postępowanie przetargowe dotyczące zakupu i montażu instalacji zostało pozytywnie zatwierdzone przez Urząd Zamówień Publicznych. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy z wykonawcami, co umożliwi rozpoczęcie prac montażowych. O wszystkich niezbędnych działaniach, gmina będzie informowała na bieżąco.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy mieszkańców, aby zwracać się bezpośrednio do urzędu gminy.

Data: 
czwartek, Listopad 19, 2020