OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 16.08.2021 - godz. 13:04
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 13:04 dnia 16.08.2021 do godz. 12:00 dnia 17.08.2021
Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

 

Przebieg: Prognozowane intensywne opady deszczu, także burzowe, będą powodować wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów mogą zostać przekroczone stany alarmowe. W zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

 

 

Pełnomocnik Starosty ds. Zarządzania Kryzysowego

/ - /

Jerzy Ostrowski

Data: 
poniedziałek, Sierpień 16, 2021