Ogłoszenie Wójta Gminy Łapsze Niżne o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego FRYDMAN IV