Ogłoszenie otwartego konkursu projektów na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2020 roku

Wójt Gminy Łapsze Niżne ogłasza konkurs projektów na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwoju sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2020 r. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie do 21 lutego 2020 roku na Dzienniku Podawczym w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne. Wzór wniosku dołączony jest do ogłoszenia, dostępny jest w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich na stanowisku ds. działalności gospodarczej pok. Nr 17, na stronie internetowej gminy www.lapszenize.pl a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łapsze Niżne. Poniżej bezpośredni link do ogłoszenia w BIP:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,1724693,ogloszenie-otwartego-konkursu-projektow-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-sprzyjania-rozwoj.html

 

Data: 
piątek, luty 7, 2020