Trzy krainy logo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018

Wójt Gminy Łapsze Niżne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Łapsze Niżne na rok 2018. Szczegóły konkursu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe -LINK.

Data: 
środa, Grudzień 6, 2017
Back to Top