Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Łapsze Niżne na rok 2020.

Wójt Gminy Łapsze Niżne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz działań na rzecz mniejszości narodowych na terenie Gminy Łapsze Niżne na rok 2020. Szczegóły konkursu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe - link poniżej:
https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,328311,2019.html
 

Data: 
wtorek, Grudzień 3, 2019