Trzy krainy logo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Łapsze Niżne na rok 2019.

 

Wójt Gminy Łapsze Niżne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz działań na rzecz mniejszości narodowych na terenie Gminy Łapsze Niżne  na rok 2019.

Szczegóły konkursu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe - link poniżej:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,1526854,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-ze-szcze.html

 

Data: 
środa, Grudzień 5, 2018