Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu projektów na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2021 roku

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ogłoszonego przez Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 stycznia 2021 r. na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwoju sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2021 r. dokonuje się rozstrzygnięcia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne. Na powyższe zadanie przeznacza się kwotę 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) Wykaz podmiotów, których projekty zostały wybrane oraz wysokość udzielonych dotacji zawiera Tabela nr 1.

L.p.

Nazwa beneficjenta

Nazwa przedsięwzięcia

Kwota przyznanej dotacji

1.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Niedzica

Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2021 r.

 

25 000,00 zł

2.

Spiski Międzyszkolny Klub Sportowy „Szafran”

Organizacja zawodów sportowych dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych Gminy Łapsze Niżne w roku 2021

 

15 000,00

3.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łapszach Niżnych

Rozwój sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne

 

90 000,00 zł

 

Data: 
wtorek, luty 9, 2021