Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu projektów na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2020 roku

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ogłoszonego przez Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 15 stycznia 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwoju sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2020 r. dokonuje się rozstrzygnięcia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne.

Na powyższe zadanie przeznacza się kwotę 115 000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych)

Wykaz podmiotów, których projekty zostały wybrane oraz wysokość udzielonych dotacji zawiera Tabela nr 1.

Tabela nr 1 Wybrane projekty

L.p.

Nazwa beneficjenta

Nazwa przedsięwzięcia

Kwota przyznanej dotacji

1.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łapszach Niżnych

Wsparcie rozwoju sportu amatorskiego na terenie Gminy Łapsze Niżne

 

90 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Niedzica

Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2020 r.

 

20 000,00 zł

3.

Spiski Międzyszkolny Klub Sportowy „Szafran”

Organizacja zawodów sportowych dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych Gminy Łapsze Niżne

 

odrzucono
z przyczyn formalnych – brak aktualnego wypisu
z ewidencji

 

4.

Stowarzyszenie Frydmański Sypaniec – Klub Sportowy  Frydmański Sypaniec

Wsparcie Klubu Sportowego Frydmański Sypaniec i pikniku sportowego

 

5 000,00 zł

 

 

Data: 
czwartek, luty 6, 2020