Trzy krainy logo

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu projektów na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2019 roku

 

  1. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ogłoszonego przez Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 stycznia 2019 r.na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwoju sportu na terenie Gminy Łapsze Nizne w 2019 r. dokonuje się roztrzygnięcia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne.
  2. Na powyższe zadanie przeznacza się kwotę 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych)
  3. Wykaz podmiotów, których projekty zostały wybrane oraz wysokość udzielonych dotacji zawiera Tabela nr 1.

 

Tabela nr 1 Wybrane projekty

L.p.

Nazwa beneficjenta

Nazwa przedsięwzięcia

Kwota przyznanej dotacji

1.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łapszach Niżnych

Wsparcie rozwoju sportu amatorskiego na terenie Gminy Łapsze Niżne

 

115.000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Niedzica

Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Łapsze Niżne w 2019 r.

 

25.000,00 zł

3.

Spiski Międzyszkolny Klub Sportowy „Szafran”

Organizacja zawodów sportowych dzieci i młodzieży szkół podstawowych Gminy Łapsze Niżne

 

20.000,00 zł

 

 

Data: 
piątek, luty 22, 2019