Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Łapsze Niżne o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Łapsze Niżne

Ogłoszenie Wójta Gminy Łapsze Niżne o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Łapsze Niżne

Data: 
czwartek, Grudzień 31, 2020