Trzy krainy logo

Ogłoszenie o planowanych operacjach własnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale ogłasza nabory na operacje w ramach poddziałania 19.2" Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie projektów własnych:

1. Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala w ramach partnerstwa – przedsięwzięcie 1.1.7
2. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru – przedsięwzięcie 1.1.9
3. Izby Regionalne – przedsięwzięcie 1.2.4

Szczegóły w załącznikach poniżej

Data: 
poniedziałek, Sierpień 13, 2018