Ogłoszenie o planowanych operacjach własnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale

Pragniemy poinformować, że ogłaszamy nabory na operacje w ramach poddziałania 19.2" Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego funduszu Regionalnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie projektów własnych:

Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala w ramach partnerstwa – przedsięwzięcie 1.1.7

Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru – przedsięwzięcie 1.1.9

Izby Regionalne – przedsięwzięcie 1.2.4

Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz –Podhale jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji, nie zgłosi Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale zamiaru realizacji takiej operacji lub nie będzie spełniał warunków niezbędnych do udzielenia wsparcia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9,
w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30) oraz pod numerem tel. 664 758092.

Poniżej załączniki do pobrania

Data: 
czwartek, Październik 25, 2018