OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 10/2022 - Publikacje dotyczące obszaru LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu 

1.2.6 Publikacje dotyczące obszaru LGD.  

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Termin składania wniosków:

09.12.2022 – 22.12.2022 W godzinach 9:00 – 13:00

szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

www.spisz-podhale.com

OGŁOSZENIE

 

Data: 
piątek, Listopad 25, 2022