Ogłoszenie o naborze na staż

Urząd Gminy w Łapszach Niżnych zaprasza osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu do składania ofert na odbycie stażu w UG na stanowisku „technik prac biurowych”.

Nazwa komórki organizacyjnej, w której będzie odbywany staż:
- Referat Inwestycji i Rozwoju lub Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wymagania:

- dobra znajomość obsługi komputera,

- komunikatywność,

- zdolności organizacyjne,

- sumienność.

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie co najmniej średnie

Preferencje:

  • wykształcenie wyższe,
  • doświadczenie pracy w administracji publicznej.

 

Oferty zawierające życiorys oraz podanie przyjmowane będą do dnia
11 stycznia 2022 r.  do godziny 16.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, pok. nr 1  z dopiskiem „staż”.

 

Miejsce wykonywania stażu:

Urząd Gminy w Łapszach Niżnych
34-442 Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20

Termin: styczeń- lipiec 2022 r.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel.
(18) 26 593 10 wew. 12.

 

Data: 
poniedziałek, Styczeń 3, 2022